Bærekraftig reiseliv med Norwegian Travel

Miljøfyrtårnsertifisering for Norwegian Travel
Norwegian Travel er Miljøfyrtårnsertifisert

For Norwegian Travel og våre datterselskap er bærekraftig reiseliv den røde tråden gjennom all vår virksomhet. Som en del av vårt grundige arbeid med bærekraftig og ansvarlig turisme, så har vi mottatt miljøfyrtårnsertifiseringen. Norwegian Travel fortsetter arbeidet med å implementere høye bærekraftige standarder og rutiner gjennom hele vår organisasjon.

Kort fortalt, så betyr dette at vi som bedrift følger UNWTO sin definisjon av bærekraftig reiseliv: «Tourism that takes full account of its current and future economic, social, and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment, and host communities»

Vi bryr oss om mennesker og lokalsamfunn, naturen og dyrelivet, samtidig som vi utvikler en profesjonell bransje. Denne sertifisering betyr mye for oss, og vi ser frem til å fortsette den positive utviklingen av bærekraft innenfor turisme og reiseliv.

For oss betyr dette å være sosialt, miljømessig og økonomisk ansvarlige.

Samfunnsansvar – mennesker

I Norwegian Travel ser vi hverandre og tar vare på hverandre. Vi gjør en forskjell og tenker på de som kommer etter oss.

  • Vi søker å ha gode og sunne forhold med våre ansatte, kunder og lokalsamfunnene der vi opererer.
  • Vi følger lover og retningslinjer for å sikre et sunt arbeidsmiljø og tilbyr rettferdig og lik lønn til våre ansatte.

Miljøansvar – natur og dyr

Besøkende fra hele verden kommer til oss for å oppleve ren og nesten uberørt natur. Dette er vår fremste ressurs, og vi skal ta vare på den.

  • Vi søker å sette minimale fotavtrykk der vi opererer, minimere innvirkningene, og søker å bevare naturområder, dyreliv og habitater.
  • Dyr er våre firbente kolleger, og vi praktiserer innenfor retningslinjene for ansvarlig dyreturisme.
  • Vi minimerer vårt karbonavtrykk, er ressurseffektive og jobber mot å være ledende innen miljøansvar i reiselivsbransjen.

Økonomisk ansvar – bedrift

Vår viktigste verdi er å skape verdier. For våre eiere, kolleger, kunder og lokalsamfunnene vi har gleden av å være en del av.

  • Vi fokuserer på bærekraftig vekst som fører til helårsdrift og gir verdi for alle i leverandørkjeden.
  • Vi utvikler reiselivet i Norge mot en profesjonell, økonomisk bærekraftig næring.

Når man jobber i Norwegian Travel, så er man del av en unik reise som deles med andre. Vi har høye standarder for hvordan vi jobber som et team med hverandre og alle andre som vi møter på vår vei. Våre verdier ligger til grunne for hver og en av oss.

Lage verdi, være genuin, og bry seg om andre.

Hvorfor reise med Norwegian Travel?

Norwegian Travel leverer opplevelsesbasert turisme av høy kvalitet på nøye utvalgte destinasjoner i Norge. Vi tilbyr det beste fra norsk reiselivsbransje og aktivitetsturisme i Norge. Fra fjord til fjell. Fra vakre sandstrender til røffe klipper. Fra urbant byliv til total stillhet på de gamle fjellene.

  • Full refusjon inntil 7 dager før
  • En rekke unike opplevelser
  • Rask, sikker og enkel online bestilling
Trenger du hjelp?